Armoede is onrecht

Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Psalm 34:11

Dit bericht is geplaatst op 01-05-2021

Naar mate ik meer vertrouwd raak met het Woord van God en leer om relaties te leggen tussen de diverse bijbelgedeelten,
des te meer ben ik ervan overtuigd dat er nog zoveel te leren valt en wij een beperkt beeld hebben van Wie God is!
Als mensen hebben we de gewoonte om alles naar ons begripsniveau te brengen en daarmee doen we God tekort.
Het ultieme offer van Jezus is meer dan genoeg geweest voor jou en mij tot in eeuwigheid.

Neem bijvoorbeeld een onderwerp als voorspoed; veel bijbelleraren zijn daarom verguisd en bespempeld als "prosperity preachers"
En het valt mij op dat dezelfde mensen die deze mensen veroordelen het meestal niet zo breed hebben.
Wanneer je ze dan vraagt naar hun "geef gedrag" dan geven ze niets omdat ze naar eigen zeggen niets hebben.
Als ik dan vertel dat wij al bijna dertig jaar trouw onze tienden geven, dan wordt dat als "dwaas" bestempeld.
En met hetzelfde gemak wordt het effect ervan in ons leven, de overvloed, veroordeeld als "wereldse rijkdom".

Hoe lang blijven we nog als kinderen van God, onze hemelse Vader als een zuinig gierigaard zien?
Even voor de duidelijkheid; God is absoluut NIET blij met jouw armoede, want armoede is onderdeel van de vloek (Deut.28).
Het is Gods wil dat jij leven én overvloed hebt, want ook daarvoor is Jezus immers voor ons gestorven.
God wil dat jij en ik van het leven genieten zonder enige beperking, daarom is mijn oproep aan jou om God te eren en precies dát te doen!
Zie het zo: het is pure onrecht voor een kind van God om in armoede te leven.

Als jij Jezus hebt aangenomen als jouw persoonlijke Redder ben je niet langer een zondaar die leeft onder de vloek.
Nee, je bent heilig én rechtvaardig gemaakt en leeft onder de zegen die jouw direct toegang geeft tot alle hemelse schatten.
Ik bid jou toe dat Gods wil in jouw leven geschied hier op aarde zoals het in de hemel is namelijk een lang én voorspoedig leven.

Be blessed