Laat je niet in met de wet!

En Jezus gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizee├źn...........

Dit bericht is geplaatst op 01-06-2021

De afgelopen weken is er in de gemeente gesproken over wonderwerkend geloof.
Wonderen horen niet exclusief te zijn in het leven van een kind van God, maar inclusief.
Jezus zegt zelf in Johannes 14:12 dat wanneer we in Hem geloven we dezelfde wonderen zullen doen als Jezus deed en zelfs nog grotere.

Het is fascinerend om te zien hoe Jezus zijn discipelen in Markus 6 opdracht geeft om mensen te bekeren en zieken te genezen.
Vervolgens gaan ze op weg en hun bediening heeft resultaat; demonen worden uitgedreven en zieken worden genezen.
In Markus 8 heeft Jezus weer eens een confrontatie met de Farizeeërs die een teken van Jezus vragen om te bewijzen dat Hij Gods Zoon is.
Natuurlijk zijn ze niet werkelijk geïnteresseerd in Hem en willen ze alleen maar de wet voorschrijven.
Dáárom waarschuwt Jezus zijn discipelen voor dit zuurdeeg van de Farizeeën.

Helaas zijn de discipelen een hoofdstuk later de raad van Jezus alweer vergeten en zijn ze aan het redetwisten met de Farizeeën.
Wanneer ze dan proberen om de maanzieke jongen te genezen, dan lukt hun dat niet en waarom?
Door de discussie met de Farizeeërs werden ze geconfronteerd met hun eigen tekortkomingen; dat is namelijk wat de wet doet.
Daar waar Jezus Zijn discipelen onvoorwaardelijk volmacht had gegeven, hebben de Farizeeërs de discipelen met de wet geconfronteerd.
"Waarom zouden jullie die jongen kunnen genezen? Zijn jullie zonder zonden en hebben jullie voldaan aan de eis van de wet".
Je kunt de vragen van de Farizeeërs bijna tussen de regels door horen.

En hoe zit het met jou? Geniet jij van de genade van God, of is er nog een restje zuurdeeg in jouw leven aanwezig.
In ons calvinistische Nederland zijn we zo vaak met de wet geconfronteerd dat het moeilijk is om daar helemaal van los te komen.
Als jij Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser, dan ben je een kind van God en vrijgemaakt van elke zonde.
Wanneer God jou ziet dan ziet Hij Jezus. Je bent niet langer een zondaar, maar een rechtvaardige.

Desondanks leven nog heel veel christenen een zondebewust bestaan.
Iedere zonde moet beleden worden en voor de gemaakte fouten moet vergeving gevraagd worden.
Maar waarom? De bijbel zegt, dat God zich jouw zonden niet meer herinnert; noch de zonden van gisteren, noch die van vandaag, noch die van morgen.
Dus waarom zou jij ze dan wel steeds in herinnering roepen.
Als gezondigd hebt ga dan naar God en noem zonde zonde en dank Hem ervoor dat het bloed van Jezus jou gereinigd heeft van elke zonde.

Wees vrij van het zuurdeeg van de Farizeeërs en stap uit in de machtige bediening van wonderen en tekenen die God voor jou in petto heeft.

Be blessed.