Focus op Jezus

"Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!" MattheĆ¼s 14:30

Dit bericht is geplaatst op 01-07-2021

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende verhalen in de bijbel is het verhaal van Petrus die op water wandelt.
Hij zit met de andere discipelen in een schip dat in nood verkeerd omdat ze de wind tegen hebben.
In het diepst van de nacht komt Jezus over het water naar hen toe gewandeld.
De discipelen denken in eerste instantie dat het een spook is.
Als Jezus zichzelf bekend maakt, vraagt Petrus heel nadrukkelijk of hij over het water naar Jezus toe mag komen en Jezus antwoord met een simpel "Kom".

Aanvankelijk lukt het Petrus om op het water te lopen, maar al verliest hij Jezus uit het oog door het geweld van de wind en de golven.
Je zou kunnen zeggen dat het intimiderende omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat Petrus begint te zinken.
Maar hoe zou het geweest zijn als het een mooie zomerdag zou zijn geweest, had hij dan niet getwijfeld?

Uit dit verhaal zijn zoveel belangrijke lessen te halen, maar ik wil stilstaan bij het belang van de focus op Jezus gericht houden.
Wat nu als Petrus niet op de wind en de golven had gelet, maar alléén naar Jezus had gekeken?
Ik denk dat hij dan niet zou zijn gezonken, maar dat staande was gebleven op het water.

Dit is mijn vraag aan jou: Is jouw blik op Jezus gericht? Ja? Altijd??
Eén van de doelen van satan is om ons niet langer naar Jezus te laten kijken, maar naar onze omstandigheden.
Als hij dát voor elkaar krijgt, dan zal hij met succes zijn plan van "stelen, slachten en verloren laten gaan (Joh.10:10) door kunnen voeren in je leven.
Dat is niet wat je wilt lijkt me en dit is al helemaal niet Gods plan voor jou.

Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw blik voortdurend op Jezus is gericht?
Antwoord: door het Woord! Jezus is immers het vleesgeworden Woord.
Let op: het gaat hier om Woord (enkelvoud); laat je niet verleiden om de hele bijbel uit je hoofd te leren, maar focus je op de bijbeltekst die je nodig hebt.
Leer hem uit je hoofd, mediteer erop en doe wat nodig is om je focus op dát Woord en dus op Jezus te houden en ik kan je garanderen dat je zúlt overwinnen in Jezus Naam!

be blessed