Geen zondaar meer

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:9

Dit bericht is geplaatst op 01-08-2021

Jaren geleden voordat ik persoonlijk in Jezus ging geloven, was het mijn stellige overtuiging dat we de bijbel nodig hebben om goed te leven.
Alle geboden van God en alles wat Jezus ons leert helpen ons om zo te leven zoals God dat wil.
Wanneer we één van deze regels overtreden dat vragen we of God of Hij ons wil vergeven en we proberen het nu beter te doen.
Ik denk dat er heel veel niet-christenen zo tegen God en de kerk aankijken en dat dit is waar het in het christelijk geloof om gaat.

De waarheid is echter totaal anders!
Het doel van al deze geboden is dat we kijkend naar onszelf kijken tot de conclusie komen "Maar ik kán helemaal niet volgens Gods geboden leven".
Maar wat jij niet kunt is Jezus wel gelukt; Hij heeft geleefd zonder ook maar één gebod te overtreden en is daarmee volmaakt rechtvaardig.
Door nu in Jezus te geloven krijg je Zijn rechtvaardigheid en dat is vanwege Gods liefde voor jou (Romeinen 5:9).

In deze tekst schrijft Paulus "..toen wij nog zondaars waren"; prijs God dat is verleden tijd.
Als je Jezus aangenomen hebt als jouw persoonlijke Redder dan ben je niet langer een zondaar, maar een rechtvaardige.
Dus als iemand beweert "..want wij zijn toch allen zondaars broeder (of zuster).." zeg dan gerust dat dit voor jou niet meer geldt!
Jij bent gered door genade ben je gered en daarmee behouden voor de eeuwigheid en dat maakt het evangelie tot de blijde boodschap.

Be blessed