Vriend van God

Vriend van God

Dit bericht is geplaatst op 01-12-2021

Echte vrienden zijn zeldzaam, want een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
Het is helemaal bijzonder wanneer een bekend of voornaam persoon je vriend wil zijn.
Maar wat zou je ervan vinden om God als Vriend te hebben?
In Jakobus 2:23 staat de volgende tekst:

"En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God,
 en het is hem tot gerechtigheid gerekend,
 en hij werd een vriend van God genoemd."


Nu denk je misschien, "dat is fijn voor Abraham, maar wat heb ik daaraan?"
Laten we de tekst eens wat nauwkeuriger bekijken, wáárom werd Abraham een vriend van God genoemd?
"En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd!

Het enige wat nodig is om een vriend van God te worden is door God te geloven.
Dit is niet hetzelfde soort geloof als "ik geloof dat het gaat regenen".
Wat God van ons vraagt is om te geloven dat Jezus naar de aarde kwam om ons te redden.
Jij en ik hebben een enorme schuld bij God vanwege de zonde, maar Jezus heeft die schuld met Zijn leven betaald.

Als jij gelooft dat Jezus dat voor jou gedaan heeft, ben je een vriend van God geworden.
Deze vriendschap komt met de bijzondere privileges zoals: Gods zegen, voorziening en herstel voor je leven op elk gebied.
Geen onheil zal je treffen en geen plaag je tent naderen, want God geeft Zijn engelen bevel dat ze over jou waken.

Mijn advies is daarom, zorg ervoor dat je een vriend van God wordt en je zult nooit meer dezelfde zijn.

be blessed