Geloof - liefde = religie

De grootste leugen die de duivel ooit heeft verteld is dat hij niet bestaat!

Dit bericht is geplaatst op 01-06-2022

Wanneer Jezus is gedoopt is door Johannes de Doper in de Jordaan,
gaat de hemel open en daalt de Geest van God in de vorm van een duif op Hem neer.
Een stem uit de hemel zegt: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb"
God getuigt openlijk van Zijn liefde voor Jezus vóórdat Hij ook maar één wonder heeft gedaan.

In het volgende hoofdstuk lezen we dat Jezus door de Geest de woestijn in wordt geleid.
Na veertig dagen heeft Hij honger (logisch!) en dan komt satan met de verzoeking:
"Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden." (Mat.4:3)
Jezus geeft als antwoord dat de mens niet van brood alleen zal leven, maar van élk woord dat uit de mond van God komt.

Wat we hier zien gebeuren is geestelijke strijd in de praktijk waar ook wij mee te maken hebben.
Want satan stelt hier niet alleen het Zoonschap van Jezus ter discussie met de vraag: "Als U Gods Zoon bent".
maar hij laat daarbij ook nog heel subtiel het woordje "geliefde" achterwege.
Dit is satan ten voeten uit; feiten verdraaien en met halve waarheden komen.

In onze levens doet hij exact hetzelfde, want als je Jezus aangenomen hebt dan ben je een geliefd kind van God.
Daar hoef je niets voor te doen of te bewijzen. Je hoeft alleen te geloven dat je geliefd bént.
Het is satan die jou wil laten geloven dat je misschien wel een kind van God bent,
maar hij zal altijd proberen jou laten twijfelen aan het feit dat je geliefd bent. Maar waarom??

Het antwoord vinden we in het tweede gedeelte "zeg dan dat deze stenen broden worden".
Voor het woord "stenen" staat in het grieks het woordt "lithos", wat ook te vinden is in 2 Korinthe 3:7a
"Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift...."; hier wordt verwezen naar de wet.
Dus eigenlijk probeert satan Jezus te verleiden om Zijn voedsel uit de wet te halen.
Ik hoop dat je weet dat dit onmogelijk is, want er staat geschreven dat de letter doodt!

De conclusie die we hieraan kunnen verbinden is de volgend:
Wanneer satan jou met succes kan laten twijfelen aan Gods liefde voor jou, zul jij je "voeding" uit de wet proberen te halen!!

Niemand van ons wil zondigen, maar stel je wordt verleid om te zondigen en valt voor die verleiding.
De eerste gedachte die daarna bij je op zal komen is, dat God nu even niets met je te maken wil hebben omdat Hij nu even niet van je houdt!
Dit heeft tot gevolg dat je wilt gaan "werken" om Gods liefde "terug te verdienen".
Ineens ga je meer bijbellezen en meer bidden, omdat je tocht iets heb goed te maken... toch??

Zie je hoe je in dit voorbeeld twijfel aan Gods liefde voor jou en je direct terugbrengt naar de wet (=werken)?
Luister, de waarheid is dat God van je houdt vóórdat je zondigt, terwijl je zondigt en nadat je gezondigt hebt, omdat Zijn liefde voor jou NOOIT stopt!!!

Dus geliefd kind van God, overtuig jezelf ervan dat God ALTIJD van je houdt, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, tot in alle eeuwigheid.
Laat je niet verleiden om van stenen broden te maken; laat de wet met rust en geniet van de genade die God je gegeven heeft.

Be blessed