Jij bent zoals Jezus

Want zoals Hij is zijn ook wij in deze wereld

Dit bericht is geplaatst op 01-09-2022

Afgelopen seizoen hebben we ons als gemeente bezig gehouden met de vraag "Wie ben jij?".
Een intrigerende vraag met als doel om jezelf eens onder de loep te nemen.
Als je mensen, die je niet kent, deze vraag stelt zullen ze ongetwijfeld hun naam noemen.
Maar als je vraagt "wie ben je" aan iemand die je kent, dan krijg je waarschijnlijk een vragende blik

"Wie ben jij" heeft te maken met identiteit; met jouw unieke persoonlijkheid.
Voor veel mensen is hun identiteit gekoppeld aan wat ze doen.
Je bent een schilder, een accountant, of een programmeur.
Of identificatie op basis van gedrag; je bent een leugenaar, of een dief.

De Enige Die weet wie we zijn, is Degene Die ons gemaakt en vervolgens gekocht en betaald heeft met het bloed van Zijn Zoon.
Als jij Jezus hebt aangenomen wordt jouw identiteit bepaald door Gods liefde voor jou.
Maar de bijbel gaat hierin nog een stapje verder, want in 1 Johannes 4:17 lezen we:
       Want zoals Hij (Jezus) is zijn ook wij in deze wereld

De bijbel zegt ons dat we net als Jezus zijn in deze wereld, wow, die komt binnen!
Wij kunnen ons dus spiegelen aan Jezus en werkelijk worden als Hij!
Bedenk dit: Jezus kwam als mens naar de aarde en kon geen enkel wonder doen,
totdat Hij gedoopt was met de Heilige Geest.
Als jij gedoopt bent met de Heilig Geest, kun je dezelfde dingen doen die Jezus deed (Johannes 14:12)

Dus stop met te kijken naar de persoon die je zou willen zijn, of die je denkt te zijn.
Accepteer dat jij geroepen bent om als Jezus te zijn en kijk naar Hem.
Leef vanuit diezelfde nederigheid en afhankelijkheid van God en vanuit dezelfde Geest
en je zult Gods Koninkrijk zien baanbreken door jouw leven heen.

Be blessed