Spreek tegen je berg

Spréék tegen je problemen!

Dit bericht is geplaatst op 01-02-2023

Zo nu en dan het ik het voorrecht om bijbels onderwijs te mogen geven.
Soms ben ik in de gelegenheid om dat ook praktisch te maken voor de studenten.
Ik ben erachter gekomen dat veel christenen moeite hebben met een specifieke opdracht van Jezus.
In Markus 11 vervloekt Jezus de vijgenboom die binnen een dag volledig verdort.

Wanneer de discipelen Hem vragen hoe dat kan, dan is zijn antwoord in vers 23:
     Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen:
     Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart,
     maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

En dit is precies dwaar veel christenen mee worstelen; spreken tegen je omstandigheden.

Volwassen christenen hebben geen enkele moeite om te  bidden temidden van medegelovigen.
Ze durven zelfs te bidden met mensen die een nood hebben en vragen aan God om te voorzien.
Maar de groep die daadwerkelijk tégen omstandigheden durft te spreken is aanzienlijk kleiner,
terwijl Jezus dit overduidelijk demonstreert en het Zijn discipelen en ons leert.

Omstandigheden spreken namelijk tegen je en jij zult antwoord moeten geven.
De moeite op je werk, de rode cijfers op je bankrekening, die terugkerende aandoening in je lichaam.
Al deze zaken spreken tegen je en proberen je duidelijk te maken dat geloof niet werkt.
En zolang jij blijft zwijgen, krijgen ze gelijk!!!!

Dus kind van God, neem absoluut de tijd om je hemelse Vader te danken voor Wie Hij is.
Dank Hem met opgeheven handen voor Zijn genade en goedheid.
Maar er moet een moment komen dat jij je 180 graden omdraait,
om namens God tégen je omstandigheden te spreken.
Ik kan je garanderen dat je Zijn goedkeuring hebt; je zult Zijn hand op je schouder voelen.

Be blessed