Wat houdt het evangelie in

Wat houdt het evangelie eigenlijk in?

Dit bericht is geplaatst op 01-04-2023

"Kun je mij vertellen wat het evangelie precies inhoudt?"
Mijn ervaring is dat veel christenen deze vraag niet volledig kunnen beantwoorden.
Ze zeggen dan b.v. "Nou, dat Jezus naar de wereld is gekomen" .
Maar wat is daar dan precies zo goed aan aan?

De letterlijke vertaling van evangelie is "blijde boodschap" ,
of eigenlijk om nog preciezer te zijn "nieuws wat bijna te mooi is om waar te zijn" .
Dit betekent dat de uitleg van het evangelie effect zou moeten hebben op de vragensteller.
Hij of zij zou met de hand op de mond versteld moeten staan van de goedheid van God.

In Romeinen 1:16 zegt Paulus het volgende over het evangelie;
    Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  
    want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft,
    eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Het evangelie in een notendop kun je als volgt uitleggen;
Je krijgt niet wat je wel verdient en je krijgt wel wat je niet verdient.

Je krijgt niet wat je wel verdient:
Jij en ik hadden straf verdient vanwege onze zondige natuur.
Maar Jezus heeft onze straf aan het kruis gedragen.
Onze zonden van het verleden, het heden en zelfs de toekomst zijn daarmee verzoend.
Jij zult nóóit straf krijgen vanwege je zonden.

Dat is natuurlijk al geweldig nieuws, maar pas de helft van de inhoud van het evangelie.

Je krijgt wel wat je niet verdient;
Jij krijgt de gerechigheid van Jezus, die je zelf nooit had kunnen verdienen!
Door deze gerechtigheid val je niet langer onder de wet van zonde en dood,
maar onder de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus (Romeinen 8:2).
Dit betekent dat Gods genade, gunst en zegen automatisch op jouw leven zijn.

Als jij je leven overgegeven hebt aan Jezus dan is het bovenstaande op jou van toepassing.
Dit zou toch op z'n minst een glimlach op je gezicht tevoorschijn moeten brengen?
Denk regelmatig over het bovenstaande na, zodat jij altijd het evangelie uit kunt leggen
en ook zelf onder de indruk blijft van Gods goedheid.

Be blessed