Niet kiezen is een slechte keuze

God bepaalt niet waar jij de eeuwigheid doorbrengt!

Dit bericht is geplaatst op 01-08-2023

De afgelopen tijd heb mensen horen zeggen "Als God werkelijk liefde is,
dan stuurt Hij geen mensen naar de hel."
Ze hebben gehoord dat God die zonde vergeeft toch, dus is het voor hen
ondenkbaar dat er dan mensen naar de hel gaan.

De realiteit is totaal anders dan het beeld dat deze mensen hebben.
God wil helemaal niet dat er mensen verloren gaan, maar het gebeurt wel.
Laatst las ik Johannes 3:16 opnieuw en daar staat in de HSV het volgende:
       Want zo lief heeft God de wereld gehad,
      dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
      opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
      maar eeuwig leven heeft.

Uit deze tekst kunnen we het volgend afleiden:
1. God houdt van alle mensen; niemand uitgezonderd, dus óók van jou..
2. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, zodat je niet verloren hoeft te gaan.
3. De voorwaarde is dat je in Hem gelooft

Dit is goed nieuws, maar ook slecht nieuws.
Het goede nieuws is, dat God niet bepaalt waar jij de eeuwigheid doorbrengt, maar jij.
Het slechte nieuws is, dat veel mensen denken dat ze vanzelf goed uitkomen,
omdat zoals ze zelf zeggen "goed geleefd hebben."

In Romeinen staat een tekst die vrijvertaald zegt dat álle mensen gezondigd hebben
en het daardoor verbruid hebben bij God; niemand uitgezonderd!
Dus de gedacht dat "uiteindelijk alles goed" is alleen maar waar als je in Jezus gelooft.

Gelukkig hoef je geen theologie gestudeerd te hebben om christen te worden.
Het enige wat jij hoeft te doen is te erkennen dat je gezondigd hebt en het offer
(want dat is het) van Jezus te aanvaarden voor jouw redding
Een paar woorden in geloof gesproken zijn voldoende om gered te worden.

Bid simpelweg het volgende gebed HARDOP:
"Here Jezus, ik ben een zondaar en heb het nodig om gered te worden.
Dank U wel, dat U in mijn plaats de straf voor de zonde gedragen hebt aan het kruis.
Ik geloof dat U de Zoon van God bent en dat nu ál mijn zonden vergeven zijn.
Dank U, dat U mij gered hebt voor de eeuwigheid, amen"