Geneest de zieken

Geloof het of niet, maar dit is de opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf toen Hij ze erop uitstuurde. En dus geldt die opdracht ook voor jou en mij.

Dit bericht is geplaatst op 01-02-2015

Bidden met, of voor de zieken is natuurlijk geen probleem, want wanneer er geen zichtbare genezing is, dan is het waarschijnlijk de tijd niet, heeft God een ander plan, is er te weinig geloof, of moet je gewoon volharden.
Maar nu ligt de bal dus ineens bij jou en mij; pittig vind je niet?

Als Evangelisch Centrum De Aar willen we op een gezonde manier met genezing bezig zijn; we willen onze verantwoording serieus nemen zonder te veroordelen. Stapje voor stapje willen we ontdekken hoe genezing werkt. Eerst in ons eigen leven en vervolgens in de levens van mensen die op ons pad komen en ziek zijn.

Ben je geïnteresseerd in de preekserie?

Een Google Docs account is voldoende. Als je een mail stuurt naar info@ecda.nl zorgen we ervoor dat je toegang krijgt tot het materiaal.

Be Blessed,

pastor Ed