Zekerheid voor de toekomst

Wanneer je een investeerder vraagt wat de beste investering is, korte termijn of lange termijn investering, dan krijg je steenvast het antwoord "lange termijn".

Dit bericht is geplaatst op 22-04-2016

Veel mensen leven het leven hier en nu zonder zich te bekommeren over de "lange termijn". Er is namelijk een leven ná dit leven.
Afgelopen periode werd ik weer eens met mijn neus op de feite gedrukt vanwege een sterfgeval in de familie. Deze persoon lag ziek op bed en op mijn vraag of ze bang was, was het antwoord "ja". Ik heb met haar kunnen bidden en ze heeft uitgesproken dat Jezus haar Heer is. Het gevolg was een diepe zucht van verlichting. Mijn vraag aan jou is, waarom zou je wachten tot het einde van je leven voordat je een investering doet in de eeuwigheid? De bijbel zegt in Rom.10:9 Als je met je met je mond belijdt dat Jezus de Zoon van God is en met je hart gelooft dat Hij Hem uit de dood heeft opgewekt en ben je behouden, oftwel gered voor de eeuwigheid. Waarom zou jij je leven lang in onzekerheid leven, terwijl er een God is die weet waar jij voor bent gemaakt en altijd het beste met je voor heeft. Mijn advies? Geef je leven aan Hem en stap in het avontuur dat geloven heet. Jouw zekerheid voor de toekomst is gegarandeerd.

Pastor Ed