De Heilige Geest en jij

"Het christelijk leven is niet moeilijk om te leven, maar simpelweg onmogelijk."

Dit bericht is geplaatst op 01-06-2020

Dit is één van de uitspraken van Andrew Wommack een bijbelleraar die al vijftig jaar in de bediening staat. Maar wat bedoelt hij met deze uitspraak? Als jij van mening bent dat het aannemen van Jezus voldoende is om als kind van God te leven dan heb je het mis.
Oh zeker, doordat je Jezus hebt aangenomen kom je absoluut in de hemel, omdat je immers erkend hebt dat je Jezus als Redder nodig hebt.
Maar voor je christelijke levenswandel heb je een ander persoon nodig namelijk de Heilige Geest.

In Handelingen 1 kunnen we lezen dat Jezus zijn discipelen de opdracht gaf om in Jeruzalem te wachten op de belofte van de Vader. Hij zei dus niet dat ze alvast moesten gaan preken en getuigen, nee ze moesten wachten, maar wachten waarop? Dat kun je lezen in vers 8
"..maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."

Jij en ik hebben de kracht van Gods Geest nodig om werkelijk een getuige van Jezus te kunnen zijn. Met Zijn kracht kunnen we niet alleen het evangelie prediken, maar ook de zieken genezen en de doden opwekken.
Daarnaast wil de Heilige Geest jou leren wat de genade van God in jouw leven inhoudt. Hij is het die jou wil leiden in het plan dat God al had klaarliggen voordat jij geboren werd.

Ik hoop en bid dat de Heilige Geest in jou net zo krachtig zal werken als in de discipelen na die eerste pinksterdag. Het enige wat jij hoeft te doen is Hem te vragen, uit te nodigen om door jou heen te werken. Dan zul je gaan zien wat voor machtige dingen God door jou heen kan doen. Nee, niet door jouw menselijke natuur, maar door Zijn Geest Die in jou woont.