Onverdiende gunst

In de maatschappij van nu is het heel normaal om te krijgen waar je recht op hebt. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je betaald hoort te worden voor het werk dat je verricht, of dat je gecompenseerd wordt als jou onrecht aangedaan is. Deze "loon naar werken" mentaliteit is helaas ook de kerk binnen geslopen.

Dit bericht is geplaatst op 01-03-2019
"Als ik maar genoeg voor God doe, dan wordt ik gezegend", is de gedachte van veel christenen. Niets is echter verder van de waarheid dan dat.
Als we wérkelijk zouden krijgen waar we recht op hadden zou er geen mens kunnen bestaan. "Want iedereen heeft gezondigd en heeft daardoor geen recht op de heerlijkheid van God", is wat Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen. God gaf de tien geboden aan Zijn volk Israël, zodat Hij ze zou kunnen zegenen wanneer ze leefden volgens die geboden. In het Oude Testament van de bijbel kunnen we lezen dat dit niet helemaal is gelukt.
Geen mens is in staat om volgens Gods wet te leven, omdat wij vroeg of laat allemaal de fout in zullen gaan. Het gevolg van het overtreden van de wet is dat we de tegenwoordigheid van God en Zijn gunst in ons leven missen.
Gelukkig kwam God met een reddingsplan, want Hij zond Zijn Zoon Jezus.
Jezus leefde een foutloos leven en werd uiteindelijk gekruisigd en gedood voor zonden die Hij niet begaan had. Hij koos ervoor om jou en mijn zonden op Zich te nemen en daarvoor te sterven. Vervolgens gaf Hij aan ons Zijn rechtvaardige status en is het net alsof we nooit gezondigd hebben. Hierdoor kunnen we niet alleen in Gods nabijheid leven, maar ook Zijn onverdiende gunst op ons leven ervaren.
Stop met het proberen om Gods gunst te verdienen met jouw "werken" en vertrouw op het volbrachte werk van de Here Jezus.
In Handelingen 13:38-39 staat:
Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u
vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft,
door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van
Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.