De juiste focus

En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 1 Korinthe 2:1-2

Dit bericht is geplaatst op 01-07-2020

Het is heerlijk om deel uit te maken van een gemeente waar het Woord wordt gepreekt en waar feiten vanuit de bijbel worden onderwezen.
We bidden zelden nog "Heer wilt U", we geloven niet dat God ons ziek maakt om ons iets te leren en we weten hoe we de duivel moeten weerstaan.
Daarnaast hebben we ook geleerd om in geloof te staan, om tegen onze berg te spreken en het Woord als een zwaard te hanteren, we bidden, we vasten, we belijden, we lezen bijbel, etc.
En terwijl we dit doen zouden we kunnen gaan denken dat het gewoon niet anders kan of het wonder moet nu wel tot stand komen, want wij hebben alles gedaan.....

Dit is misschien wel één van de grootste valkuilen voor een kind van God.
Even een vraag, wat heb jij gedaan om gered te worden? Oh, zeg je misschien, ik heb Jezus aangenomen. Big deal (en dat is het absoluut), maar Jezus heeft de prijs voor jouw redding betaald!
Het enige wat jij en ik gedaan hebben is deze redding accepteren en daardoor zijn we gered en behouden voor de eeuwigheid prijs God.
Om te begrijpen wat ik bedoel, wil ik de verglijking maken met een lichtschakelaar.
Als jij het licht aan doet, dan is jouw enige actie het indrukken van de schakelaar, waardoor het licht aan gaat.
Maar de lamp brandt echt niet op de energie die jij in de schakelaar hebt gestopt, nee de lamp brandt door de stroomkring die is ontstaan.
Hierdoor kan de stroom van jouw energieleverancier door jouw installatie lopen en de lamp laten branden, snap je wat ik bedoel?

Met andere woorden alles wat wij doen, zoals bidden, bijbellezen, woord belijden, vasten, etc. doen we niet om punten te scoren voor het wonder.
De enige reden waarom we dit doen is om maximale focus op Jezus te hebben en wat Hij voor ons heeft gedaan.
Door Zijn onvolprezen offer aan het kruis van Golgotha zijn wij gered, bevrijd en genezen, mits onze blik op Hem gericht is. Hij heeft het voor ons gedaan!!
Laten we met Paulus zeggen : "want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd." 1 Korinthe 2:2
Als dat jouw houding is dan kan ik je garanderen dat het wonder dat jij nodig hebt niet meer ver weg is.

Be blessed