Als Jezus

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 1 Johannes 4:17

Dit bericht is geplaatst op 01-08-2020

Een aantal jaren geleden was het heel populair om een armbandje te dragen met de letters WWJD (What Would Jesus Do).
Alhoewel het initiatief op zich niet verkeerd is, geloof ik dat wij als kinderen van God een niveau dieper mogen kijken.
In de tekst voor deze maand, 1 Joh.4:17 staat in het tweede gedeelte "Want zoals Hij (Jezus) is, zijn ook wij in deze wereld."
Hier staat dat we niet als Jezus moeten doen, maar als Jezus moeten zijn.
Ik hoorde getuigenissen van mensen die door een preek van Joseph Prince over dit schriftgedeelte dit toepasten in hun situatie.

Zo was er een vrouw met een knobbeltje in haar borst, een kwaadaardige tumor. Zij beleed dagelijks op basis van deze tekst:
"Ik ben zoals Jezus nú is en omdat Hij geen knobbeltje in zijn borst heeft, heb ik geen knobbeltje in mijn borst."
Het resultaat was verbluffend, want bij een vervolg onderzoek door de arts bleek het knobbeltje te zijn verdwenen.

Ik geloof als ik mijn bijbel lees dat Jezus voor drie dingen naar deze wereld kwam:
1. Om ons te redden van zonde en dood, door onze zonde op zich te nemen op het kruis van Golgotha.
2. Om ons te laten zien, dat God een liefhebbende Vader is die werkelijk álles voor ons over heeft gehad, ja zelfs Zijn enig geboren Zoon.
3. Om ons te laten zien hoe een wederomgeboren, geestvervuld kind van God hoort te leven.
Het is de hoogste tijd dat de wereld geconfronteerd wordt met de levende Jezus, want Hij leeft in jou en mij!

Voor deze maand wil ik je uitdagen, dat bij alles wat je doet of meemaakt waar je Gods hulp en kracht bij nodig hebt deze tekst belijdt.
Als je wijsheid nodig hebt zeg dan "Here Jezus zoals U bent, zo ben ik ook, dus ik héb de wijsheid voor deze situatie, dank U wel"
Als je een baan nodig hebt zeg dan "Here Jezus zoals U bent, zo ben ik ook, dus ik héb de gunst van God op mijn leven en ik spreek deze positie tevoorschijn"
Als je genezing nodig hebt zeg dan "Here Jezus zoals U bent, zo ben ik ook en U was niet ziek, dus ik ook niet. Lichaam wees net zo gezond als dat Jezus is"
Vergeet niet om God te bedanken voor het resultaat en iedereen die het maar horen wil jouw getuigenis te vertellen.

Be blessed