Vrijgemaakt

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Romeinen 8:2 (HSV)

Dit bericht is geplaatst op 01-09-2020

Sinds een aantal jaren wint de genade prediking meer en meer terrein.
Godsmannen als Joseph Prince laten een heel nieuw geluid horen als het aankomt op de genade en dat is wat wij nodig hebben.
Ikzelf hoorde tot de categorie christenen die dacht dat op het moment van bekering al je zonden vergeven zijn, maar dat je daarna moest proberen om zo goed mogelijk te leven en niet te zondigen.
Paulus weerlegt dit volledig in zijn brief aan de Romeinen, want we leven niet langer onder de wet maar onder de genade.
Dit betekent dat Jezus ál onze zonden vergeven hééft, dus zonden uit het verleden, zonden van het heden, maar ook onze zonden van de toekomst.

Toch hebben we nog met een wet te maken, zoals je kunt lezen in Romeinen 8:2, maar dat is wel een hele mooie wet.
Wij leven namelijk onder de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus en zijn daarmee vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.
Er is dus een wet die zegt dat jij recht hebt op gezondheid en recht hebt op goddelijk (zoé) leven als je in Christus Jezus bent (= wedergeboren).
Met dit wetboek in de hand kun je iedere vijand van het kruis de les lezen. Jij kunt nu op basis van deze wet claimen wat rechtmatig van jou is, maar ook wegsturen wat jou vanuit die andere wet wordt opgedrongen.
Ziekte bijvoorbeeld is alleen maar rechtsgeldig onder de wet van de zonde en de dood en is daarom dus op jou NIET VAN TOEPASSING.
Het goddelijk (Zoé) soort leven is een leven zonder gebrek dat jij nu in alle vrijmoedigheid kunt claimen, want het is wettelijk bepaald.
Als jij denkt dat dit stukje tekst voldoende is om effectief te zijn, dan moet ik je teleurstellen.
Ik wil je adviseren om op deze tekst te mediteren (voortdurend te overdenken en uit te spreken) om de lengte, de breedte en de diepte ervan te kunnen pakken!

Een bekende evangelist uit de 20e eeuw John G. kende deze tekst niet alleen, maar hij leefde hem.
Deze man had een praktijk waarin hij mensen genas door handoplegging. Doordat er zoveel mensen gezond werden moest de staat Washington waar hij woonde, hem een medische licentie geven.
Op een keer werd John vanwege die licentie naar Afrika gestuurd, omdat daar een builenpest epidemie was uitgebroken en builenpest een zeer besmettelijke ziekte is.
Hij stond daar met wat gediplomeerde artsen te praten, toen er een patiënt bezweek aan deze ziekte wat gepaard ging met schuim op de mond van het slachtoffer.
Eén van de artsen zei toen: "Tjonge, wat ben ik blij dat wij hier tegen ingeënt zijn", waarop John Lake zei: "Oh, maar ik niet hoor!"
De artsen verklaarden hem natuurlijk voor gek, maar John zei:"Luister collega's, de wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus is werkzaam in mij, dus kan ik niet gedood worden door een virus.
Wanneer welk virus dan ook mijn lichaam raakt, dan sterft het."
Vol ongeloof keken de artsen hem aan, waarop John zei:"Ik zal het jullie bewijzen". Er werd wat schuim van de mond van het slachtoffer afgehaald en onder de microscoop bekeken.
Het levende virus was duidelijk zichtbaar en John zei:"Let nu goed op". Hij raakte met zijn vinger het virus aan waarop het onmiddellijk stierf.
De kracht van de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus werd direct zichtbaar voor al deze gediplomeerde artsen die waren ingeënt.

Ga mediteren op deze tekst en telkens wanneer in jouw leven iets ingaat tegen de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus open dan je mond en spreek het vonnis uit.
Be blessed