Denk niet te klein

"De Heere is met u, strijdbare held" Richteren 6:12

Dit bericht is geplaatst op 01-12-2020

Eén van de verhalen in de bijbel die absoluut tot de verbeelding spreekt is het verhaal van Gideon in Richteren hoofdstuk 6-8.
Het begint met Gideon die tarwe staat uit te kloppen in een wijnpersbak, omdat hij bang is door de Midianieten beroofd te worden.
Op dat moment, komt er een engel van de Heer bij hem die hem begroet met de woorden "De Heere is met u, strijdbare held"
Wat nou "strijdbare held"? Bedoelt hij  Gideon die als een bang vogeltje stiekem tarwe staat uit te kloppen, vanwege zijn angst voor de Midianieten?
En tóch noemt God hem een strijdbare held, want God zegt niet wat Hij ziet met natuurlijke ogen, zoals wij mensen dat vaak doen.
Nee, God ziet het potentieel in Gideon en spreekt hem dáárop aan.
Het gevolg is dat Gideon besluit om God te vertrouwen en uiteindelijk onwaarschijnlijk grote overwinningen behaalt.

Wat nu als er géén engel was geweest die hem een strijdbare held had genoemd?
Dan was dit er naar alle waarschijnlijkheid nooit uitgekomen.
Dit verhaal is ook een oproep aan jou en mij; God noemt ons ook "strijdbare helden"!
In Romeinen 8:37 zegt Paulus zelfs, dat we méér dan overwinnaars zijn.
"Méér dan" slaat op het feit dat God zelf voor ons wil strijden en de buit aan ons geeft.
Het enige wat we hoeven te doen is Hem te vertrouwen en te doen wat Hij van ons vraagt.

Dus kind van God, denk niet te klein van jezelf en luister goed naar je hemelse Vader.
Doe wat Hij van je vraagt en het resultaat zal fenomenaal zijn.......