Samenkomsten

Elke zondagmorgen komen we samen. Deze samenkomsten beginnen om half 11 en duren tot ongeveer 12 uur. Ze staan in het teken van onderwijs uit de bijbel en ontmoeting met God en elkaar.

Praktisch komt dit tot uitdrukking door:

  • Gebed: We beginnen met gezamelijk bidden, onder leiding van een gebed leid(st)er met als doel om onszelf voor te bereiden op de samenkomst
  • Lofprijs en aanbidding: Dit is meer dan ‘liedjes zingen’. Door je open te stellen voor de Heilige Geest, zul je merken dat er iets met je gebeurt. Aanbidding neemt een belangrijke plaats in de samenkomsten.
  • Prediking: De preken zijn gebaseerd op het onderwijs vanuit de bijbel met als doel dat je op maandag kunt toepassen wat je op zondag hebt geleerd. Het onderwijs is laagdrempelig, maar tegelijkertijd prikkelend en compromisloos als het gaat om de waarheid van de bijbel.
  • Avondmaal: De eerste zondag van de maand vieren wij het avondmaal. Het avondmaal is voor ons geen “mooie symboliek”, maar keer op keer een hernieuwde bevestiging van het offer van Jezus.
  • Kinderdienst (Blitz Kids): Het kinderprogramma is voor kinderen t/m groep 8 (zie onder Bitz Kids).

Na de dienst is er onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.