WELKOM

Wij zijn een evangelische gemeente in de wijk Zielhorst in Amersfoort.
Als christenen geloven wij dat God voor ieder mens een uniek plan heeft.
Hij heeft je gemaakt en Hij is dan ook degene die weet waarvoor je bent gemaakt.
Als gemeente zijn wij geroepen om de gaven en talenten die mensen met zich meedragen tot ontwikkeling te brengen.

Connectgroepen
Missie, visie en kernwaarden
Leiderschap