Leiderschap

Leiderschap: 
Wij geloven, dat leiderschap niet bedoeld is om gediend te worden, maar om te dienen.
Dit betekent, dat onze leiders zich actief in zetten om de gaven en talenten die jij van God ontvangen hebt tot ontwikkeling te zien komen.
Het leiderschap kent verschillende functies:

De voorganger:
Is als leider en eindverantwoordelijke iemand die oog heeft voor wat de gemeente nodig heeft.
Deze persoon is afgestemd op datgene wat God aan de gemeente wil geven en moet dus in staat zijn om van God te horen.
Hij is ook de aangewezen persoon om de gemeente door seizoenen heen te loodsen en thematisch te onderwijzen.
De voorganger is in staat om nieuwe ideeën te initiëren en mensen uit te dagen om uit te stappen in geloof.
Het praktisch onderwijs is gebaseerd op wat de bijbel leert, zodat mensen steeds beter gaan begrijpen wat het offer van Jezus voor hen persoonlijk betekent.
Zij zullen daardoor geestelijk groeien en het plan van God voor hun leven ontdekken.

De zangleider:
Is in de eerste plaats iemand met een hart voor aanbidding. Deze persoon houdt van muziek en is voortdurend bezig het Vaderhart van God te zoeken én te openbaren naar de gemeente toe. De zangleider is iemand die in staat is om de gemeente mee te nemen voor Gods troon.
Dit kan zich in de gemeente uiten door spontane genezingen, bevrijdingen, woorden van God enz.

De connectleider:
Is iemand met een visie voor het verder onderwijzen van de gemeente in een meer huiselijke zetting. Deze persoon is in staat om te onderwijzen, vragen te beantwoorden en eerstelijns pastoraat te verlenen. (gebed en bevrijding), maar ook het verder helpen van gemeenteleden in hun persoonlijke groei.

De jeugdleider:
Is iemand de taal van de jeugd spreekt en graag met jongeren optrekt. Deze leider ziet in de jongeren een nieuwe Jozua generatie die, wanneer zij leven in het plan van God, het onmogelijke mogelijk kunnen zien worden. Eerst in hun eigen leven en omstandigheden en vervolgens in de levens van de mensen die zij ontmoeten.

Leider van de Blitz Kids:
Is iemand met een hart voor kinderen. Het verlangen van deze leider is dat de kinderen al op jonge leeftijd leren dat Jezus van hen houdt. Jezus heeft immers zelf gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen” De leider van de Blitz Kids houdt niet de kinderen bezig, maar investeert in deze jonge pareltjes van God.