Missie, visie en kernwaarden

Onze missie:

Wij geloven, dat God een goed plan voor jou heeft. Vanuit onze eigen ervaringen weten we,
dat God in staat is om situaties die hopeloos lijken te veranderen in succes verhalen.
Dit hebben we gezien op het gebied van emoties, relaties, gezondheid, werk en inkomen, etc.
En als God dan belooft in de bijbel, dat dit niet voor een enkeling is maar voor iedereen die in Hem gelooft,
dan betekent dit dat het óók voor jou is. Wij zouden het een voorrecht vinden om jou te ontmoeten
en je te helpen om datgene wat God voor jou heeft klaar liggen, realiteit te zien worden in jouw leven.

Onze visie:

God heeft jou gemaakt met een bepaald doel; dit betekent dat je niet toevallig op deze aarde bent,
maar dat Hij een plan met jouw leven heeft. Dit willen we jou graag laten zien door je te leren:

Dat God onvoorwaardelijk van je houdt en jou aanvaard heeft in zijn Zoon, Jezus Christus
Dat God je Vader is en verlangt naar persoonlijke relatie met jou.
Dat de bijbel werkelijk Gods Woord is en je daarmee overwinning kunt behalen op ieder gebied van hun leven;
geestelijk, lichamelijk, emotioneel, in relaties, financieel en materieel.
Hoe het leven van God in jou zichtbaar wordt, zodat dit een aantrekkende werking heeft op mensen in jouw omgeving.

Onze kernwaarden:

God heeft jou volkomen aanvaard (genade)
doel: Begrijpen, dat jij uit jezelf niets kunt, maar dat met God alles mogelijk is.
God verlangt naar een relatie met jou. Jij bent zijn kind en Hij wil dat je altijd vrijmoedig in zijn
tegenwoordigheid durft te komen. (aanbidding)
doel: wanneer je bij God bent, leer je om de dingen te zien zoals ze wérkelijk zijn.
Het Woord van God (de bijbel) heeft de hoogste autoriteit (Woord)
doel: Begrijpen dat het Woord van God bepalend is voor jouw succes.
Geroepen om alle volken tot discipelen van Jezus te maken (missie)
doel: als je kernwaarden 1-3 kent, dan wil je dat alle mensen dit goede nieuws horen.