Bijbeltekst van de maand

Iedere maand een nieuwe bijbeltekst om over na te denken

Bijbellezen is goed voor je en op teksten mediteren al helemaal. Lees de tekst van de maand daarom hardop, zodat je het niet alleen met je ogen ziet, maar ook met je oren hoort.
Geloof is immers uit het horen...

Stress-vrij leven

Een leven zonder stress

Uit genade vallen

"...en daarmee bent u uit de genade gevallen" Galaten 5:4b

Geen zondaar meer

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:9

Focus op Jezus

"Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!" Mattheüs 14:30

Laat je niet in met de wet!

En Jezus gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën...........

Armoede is onrecht

Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Psalm 34:11

Sterk in zwakheid

"Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid"

Houd de vlam brandend

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, (1 Petrus 2:2)

Waardoor laat jij je leiden?

Waardoor laat jij je leiden?
Naar het archief
1 2 3 ... 4 5