Bijbeltekst van de maand

Iedere maand een nieuwe bijbeltekst om over na te denken

Bijbellezen is goed voor je en op teksten mediteren al helemaal. Lees de tekst van de maand daarom hardop, zodat je het niet alleen met je ogen ziet, maar ook met je oren hoort.
Geloof is immers uit het horen...

Besmettelijk gezond

Hét antwoord op besmettelijke ziekten is besmettelijke gezondheid.

Vriend van God

Vriend van God

Niets kan op tegen de wijsheid van God

Wijsheid: weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen

Stress-vrij leven

Een leven zonder stress

Uit genade vallen

"...en daarmee bent u uit de genade gevallen" Galaten 5:4b

Geen zondaar meer

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:9

Focus op Jezus

"Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!" Mattheüs 14:30

Laat je niet in met de wet!

En Jezus gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën...........

Armoede is onrecht

Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Psalm 34:11
Naar het archief
1 2 3 ... 4 5