Bijbeltekst van de maand

Iedere maand een nieuwe bijbeltekst om over na te denken

Bijbellezen is goed voor je en op teksten mediteren al helemaal. Lees de tekst van de maand daarom hardop, zodat je het niet alleen met je ogen ziet, maar ook met je oren hoort.
Geloof is immers uit het horen...

Sterk in zwakheid

"Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid"

Houd de vlam brandend

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, (1 Petrus 2:2)

Waardoor laat jij je leiden?

Waardoor laat jij je leiden?

Een nieuw jaar, nieuwe kansen

"maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus."

Denk niet te klein

"De Heere is met u, strijdbare held" Richteren 6:12

Jouw beetje is genoeg

En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. Johannes 6:11

Kom in de rust

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Mattheüs 6:34

Vrijgemaakt

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Romeinen 8:2 (HSV)

Als Jezus

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 1 Johannes 4:17
Naar het archief
1 2 3 ... 4 5 6