Proclamaties

Wij zijn geschapen naar Gods beeld en God heeft de wereld geschapen door te spreken.

Dit betekent dat ons spreken óók effect heeft. Je hebt het misschien wel eens in het negatieve meegemaakt door te zeggen:
“Ik zal vast wel weer griep krijgen”, om vervolgens ook werkelijk griep te krijgen. Jezus zelf leert ons om te spreken tegen omstandigheden (bergen).
Daarom is het goed om de proclamaties of belijdenissen die hieronder staan HARDOP uit te spreken en je zult het zien.

JOUW WOORDEN HEBBEN KRACHT.

Zie ook: