ANBI

Algemene gegevens

Evangelisch Centrum De Aar (ECDA)
Spinetpad 2
3822 DT Amersfoort
info@ecda.nl
RSIN-nummer: 851452371

Doelstelling Evangelisch Centrum De Aar (ECDA)

ECDA is een evangelische kerk in de wijk Zielhorst in Amersfoort. Ons doel is om mensen tot ontplooiing te laten komen en het leven te krijgen dat God voor hen bedoeld heeft.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Wij willen door zondagse samenkomsten, maar ook door samenkomsten op andere momenten in de week, mensen laten groeien in het geloof en hen laten beseffen wat God voor hen in petto heeft. Onderscheiden functies in de statuten: - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester.
Vanwege de vrijstelling voor kerkgenootschappen publiceren wij geen namen van de bestuurders.

Beloningsbeleid

ECDA kent vooralsnog geen beloning toe aan haar bestuurders of voorgangers. Alleen werkelijke en voor het ECDA gemaakte kosten worden op basis van declaratie vergoed

Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag 2021 te downloaden.

Klik hier om ons jaarverslag 2020 te downloaden.

Klik hier om ons jaarverslag 2019 te downloaden.